RUSZA REKRUTACJA NA IV EDYCJĘ INTL JAZZ PLATFORM


18/05 G. 23:59


RUSZA REKRUTACJA NA IV EDYCJĘ INTL JAZZ PLATFORM

Czekamy na zgłoszenia wszystkich zainteresowanych udziałem w trzeciej edycji Intl Jazz Platform, która odbędzie się w Łodzi w dniach 25-28 lipca 2016 r.

Do 4 LIPCA należy wysłać wypełniony formularz oraz nagranie mp3 na adres:  jazzplatform@wytwornia.pl

Wniosek dostępny jest na stronie Letniej Akademii Jazzu www.letniaakademiajazzu.pl w zakładce: Intl Jazz Platform.

Ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń wybierzemy 40 uczestników, którzy przez cztery dni będą pracować i spędzać czas w Wytwórni wraz z wybitnymi przedstawicielami europejskiej sceny jazzowej, laureatami wielu znaczących nagród muzycznych, którzy na co dzień biorą udział w międzynarodowych projektach i trasach koncertowych - Maciejem Obaraą (saksofon), Dominikiem Wanią (fortepian), Tomem Arthursem (trąbka), Ole Morten Vaaganem (kontrabas), Jon Falt (perkusja). W tym roku specjalny warsztat mistrzowski poprowadzi JIM BLACK – jeden z najbardziej rozchwytywanych perkusistów jazzowych na świecie, wielki innowator i pedagog.

Jim Black wykona również koncert mistrzowski, który odbędzie się drugiego dnia warsztatów.

Intl Jazz Platfrom to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce, które zrzesza najlepszych kreatywnych instrumentalistów jazzowych. Kadra prowadząca warsztaty to artyści, którzy mają na swoim koncie znaczące osiągnięcia na międzynarodowej scenie jazzowej i znani są ze swojej otwartości i umiejętności improwizatorskich. Dla wielu uczestników warsztaty to przełom w ich karierze i edukacji jazzowej. Profesjonalne warunki do tworzenia muzyki, które oferuje Wytwórnia oraz niezwykła kadra reprezentująca najwyższy poziom europejskiej muzyki improwizowanej sprawiają, że wspólnie spędzony czas jest dla uczestników wyjątkowym przeżyciem zarówno w wymiarze prywatnym, jak i zawodowym. Intl Jazz Platform ma szanse stać się jedną z najważniejszych inicjatyw edukacyjnych w Europie, która motywuje do poszukiwań i dalszego rozwoju, która szanuje i wspiera różnorodność, zachęca do zgłębiania własnego potencjału muzycznego, oferuje inspirujące warunki do tworzenia, a przede wszystkim zapewnia świetny artystyczny czas.

Szczegółowy program warsztatów zostanie opublikowany wkrótce!

Platforma wypełnia lukę. Nie tylko tę muzyczną tj. stylistyczne otwieranie głów, granie 'open', myślenie słuchaniem. To przede wszystkim wiedza pozaakademicka. Patrząc na Intl Jazz Platform od strony czysto muzycznej, mamy do czynienia z 'warsztatami' jakie poszerzają horyzonty, a także zmniejszają dystans do kadry. Uczestnicy mogą współpracować z kadrą na bardzo wysokim(!) poziomie, która jest otwarta i dostępna dla nich całe dnie. Zazwyczaj kontakt z muzykami tego formatu (w rozumieniu artystycznym, nie marketingowym) ogranicza się do wysłuchaniu koncertu, wspólnego zdjęcia, wzięcia autografu... Tutaj bliżej do wspólnego poznawania, kreowania muzyki, a w efekcie powiększania własnych możliwości.

Roch Siciński / JazzPress

 

 Przyznam, że pomysł wydaje się jednym z najbardziej oryginalnych, biorąc pod uwagę wydarzenia nie tylko mające miejsce w naszym kraju. Oto bowiem spotykają się młodzi ludzie, którzy potrafią naprawdę wiele. Nie możemy więc mówić o warsztatach jazzowych, a właśnie o swoistego rodzaju platformie wymiany doświadczeń, mającej na celu stworzenie nowej jakości. Dzięki Jazz Platform zbierają doświadczenia, ale również bawią się i kolekcjonują kontakty. Na pewno to nie był czas stracony, sądząc po koncercie finałowym. Docenić należy każdy skład, który wystąpił tego wieczoru. Ich różnorodność przekonuje, jak wiele przed nami, słuchającymi muzyki improwizowanej. Dbałość o czystość formy, karkołomne schematy do zagrania, po muzykę totalną o sile rockowej sekcji i wreszcie kompletną zabawę – było wszystko!”

Piotr Bielawski / Ether Jazzu

 

RECRUITMENT PROCESS FOR IV EDITION OF INTL JAZZ PLATFORM STARTS NOW

We are waiting for applications from instrumentalists interested in participation in the third edition of Intl Jazz Platform, which is taking place within dates July 25-28, 2016.

Applicants shall send a completed application form till JULY 4TH to the e-mail address:jazzplatform@wytwornia.pl

Application form is available on Summer Jazz Academy website: www.letniaakademiajazzu.pl. Tab: Intl Jazz Platform.

From all submitted applications we shall choose 40 participants  who will work and spend time with talented and thriving musicians from Poland, Norway, and Great Britain, who take part in a vast number of international projects and music tours:

Maciej Obara (sax), Dominik Wania (piano),Tom Arthurs (brass instruments), Ole Morten Vaagan (double bass), Jon Falt (drums).

During the 4th edition of Intl Jazz Platform the special master workshop shall be run by JIM BLACK - one of the most in demand jazz drummers in the world, innovator and teacher.

Jim Black shall also perform a special master concert on the 2nd day of Intl Jazz Platform.

Intl Jazz Platform is a first of its kind project in Poland, which gathers the best creative jazz instrumentalists. The faculty is composed of artists known for their international achievements on international jazz scene as well as their openness and improvisational skills. Participation in the platform is a professional and educational breakthrough for many students. First class infrastructure for music creation provided by Wytwórnia and the great faculty representing the top European impro jazz make the time spent here a unique experience on a personal and professional level. Intl Jazz Platform aims at becoming one of the most important educational initiatives in Europe, which motives for further development, respects and encourages diversity, offers inspirational conditions for work and above all provides the great artistic time.

Detailed programme of the platform shall be published soon!

Platforms fills the gap. Musically, but also stylistically – it opens their heads, encourages to play “open”, thinking by listening. It’s mostly extra-academic knowledge. On a musical level, Intl Jazz Platform is a “workshop”, which broadens horizons and narrows the gap between students and faculty. Participants can cooperate with members of faculty representing very (!) high level who are open and available throughout the whole day. Usually, contact with such artists is limited to listening their concert, taking a photo or an autograph. Intl Jazz Platform is more about getting to know them, creating music together and in effect developing own skills.

Roch Sicinski JazzPress

 

I have to admit that this idea is a very unique one, taking into account initiatives that take place not only in Poland. This is a place where young people who are capable of many things meet. It is not the case of jazz workshop here, but a specific experience sharing platform, which makes it possible to create a new value. Thanks to Intl Jazz Platform students gather experiences, but also have fun together and collect contacts. Definitely, the time here has not been lost listening to the final concert. Every band that performed that evening should be appreciated. Their diversity proves how much is ahead of us in terms of impro music. From attention to the clarity of form, breakneck passages, to total music with strong rock section and finally pure fun. They had it all!

Piotr Bielawski Ether Jazzu

 
 
 

 

Strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich przyjmowanie. Kontynuuj.